Proactief een Bestseller

 

Let op: Het e-book ‘Proactief een Bestseller’ is de oorspronkelijke uitgebreide versie van ‘Positief Afwijkend naar Optimale Klanttevredenheid’.

“Proactief een Bestseller” gaat hoofdzakelijk over klantwaarde en een klein beetje over klanttevredenheid. Bij klanttevredenheid wordt altijd achteraf (en dus reactief en te laat), gemeten of de klant tevreden is met wat de leverancier presteerde.
Bij klantwaarde wordt de verwachting van de klant met behulp van klantwaarde indicatoren (KWI’s) vastgelegd. Vervolgens wordt op een dusdanige wijze invulling gegeven aan het realiseren van de KWI’s dat de klant de activiteiten om de klantwaarde te verhogen waarneemt en waar mogelijk, helpt deze te realiseren. Het verhogen van klantwaarde, zoals in dit boekje beschreven, leidt tot een betere dialoog tussen klant en leverancier en uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.”Proactief een Bestseller” is hij of zij die de aanpak, in samenwerking met de klant en de eigen organisatie, in de praktijk weet te brengen.

Proactief een Bestseller
ISBN: 978 16 1627 4917
NUR: 802/801