(e-)Boeken

Inmiddels verschenen vier boeken, welke als e-book aan de deelnemers van onderstaande trainingen  wordt toegezonden.
– Positief Afwijkend een Bestseller (CV-SALES-MC)
– Positief Afwijkend een Topprofessional (CV-PRO)
– Telefonische Acquisitie, Positief Afwijkend (CV-ACQ)
– Proactief een Bestseller (Training op aanvraag)

Opgemerkt moet worden dat de “Positief Afwijkend” versies grote overeenkomsten vertonen, echter is “Positief Afwijkend een Bestseller” meer toegesneden op ‘Sales’ en “Positief Afwijkend een Topprofessional” meer toegesneden op ‘niet-Sales”. _______________________________________________________________

“Proactief een Bestseller” gaat hoofdzakelijk over klantwaarde en een klein beetje over klanttevredenheid. Bij klanttevredenheid wordt altijd achteraf (en dus reactief en te laat), gemeten of de klant tevreden is met wat de leverancier presteerde.
Bij klantwaarde wordt de verwachting van de klant met behulp van klantwaarde indicatoren (KWI’s) vastgelegd. Vervolgens wordt op een dusdanige wijze invulling gegeven aan het realiseren van de KWI’s dat de klant de activiteiten om de klantwaarde te verhogen waarneemt en waar mogelijk, helpt deze te realiseren. Het verhogen van klantwaarde, zoals in dit boekje beschreven, leidt tot een betere dialoog tussen klant en leverancier en uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.”Proactief een Bestseller” is hij of zij die de aanpak, in samenwerking met de klant en de eigen organisatie, in de praktijk weet te brengen.

Proactief een Bestseller
ISBN: 978 16 1627 4917
NUR: 802/801

e-Boek/PDF bestellen?: Ga dan naar de e-Bookshop.
______________________________________________________________

Lees het boek “Positief Afwijkend een Bestseller” en je leert de basis van het verkopen. Eigenlijk bevat het adviezen om vooral  jezelf te blijven en niet te verkopen. Met “Bestseller” wordt niet het boek bedoeld, maar hij of zij, die de in dit boek beschreven verkooptechniek in de praktijk weet toe te passen. Een verkooptechniek waarbij  “positief afwijkend verkoopgedrag” wordt gestimuleerd en welke is toegespitst op het verkopen van diensten.

Betekent dat dit boek minder geschikt is voor productverkopers? Integendeel! Als je in staat bent (abstracte) diensten verkopen, dan ben je zeker in staat om (concrete) producten te verkopen.

Verkopen leer je vooral door te doen, niet vanuit de theorie. Het boek bevat veel praktijkervaring. In combinatie met de opgenomen praktische checklisten en de uitgebreide mogelijkheid om er eigen notities in op te nemen maakt dit boek tevens een werkboek. Niet alleen voor de aankomende verkoper, maar ook ter inspiratie voor de  salesmanager en of commercieel directeur.

Het boek is opgezet vanuit de Sales-Customer-Lifecycle hoofdlijnen: vanaf acquisitie tot en met accountbeheer. Naast veel tips bevat het boek ook een aantal “eigen wijsheden”, die hun waarde meer dan in de praktijk hebben bewezen.  

Positief Afwijkend een Bestseller
ISBN: 978 16 1627 871 7
NUR: 802/801 _______________________________________________________________

“Positief Afwijkend een Topprofessional” is toegespitst op het ontwikkelen van commerciële vaardigheden van personen die geen primaire commerciële functie hebben. Denk aan adviseurs, projectleiders/-managers, product-/servicemanagers, bidmanagers en last but not least de topprofessionals. Kortom, sleutelfiguren in de klantrelaties, met vaak hele belangrijke klantcontacten, maar die over onvoldoende commerciële kennis en vaardigheden beschikken om goed ondernemerschap uit te nutten.

Ondanks de vaak ietwat minder extroverte opstelling van de topprofessional geeft de inhoud van dit boekje hem/haar handvatten om de klant met meer zelfvertrouwen commercieel tegemoet te treden en …. te scoren!

Positief Afwijkend een Topprofessional
ISBN: 978 16 1627 282 1
NUR: 802/801 _______________________________________________________________

Gratis e-BooksOverzicht van gratis downloads

 

 

_______________________________________________________________